Producenci lub dystrybutorzy, chcąc wprowadzić na rynek urządzenie elektroniczne, zobowiązani są oznaczyć wyrób znakiem „CE”. Oznaczenie wyrobu, tym znakiem ma na celu poinformowanie klientów, że produkt spełnia wymagania dotyczące np. kompatybilności elektromagnetycznej zwanych w skrócie EMC. Przed przystąpieniem do wystawienia deklaracji, należy wykonać badania w akredytowanym laboratorium, które potwierdzą, że wyrób spełnia wymogi stawiane przez normy krajowe, międzynarodowe i innego typu przepisy, ustawy obowiązujące w danym kraju.

Badania w akredytowanym laboratorium kończą się wystawieniem certyfikatu. Niestety wykonanie tego typu badań nie jest proste ze względu na koszt badań, czas ich trwania oraz niewielką ilość firm w Polsce, które świadczą tego typu usługi. Problemów tych można uniknąć, wykonując badania inżynierskie na etapie tworzenia prototypu, wówczas problemem staje się tylko dostęp do odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Taką aparaturą może pochwalić się W2 – firma przeprowadzająca badania i pomiary na własne potrzeby oraz świadcząca usługi dla przedsiębiorców, którzy nie mają takich możliwości.

Jak wyglądają badania EMC w laboratorium W2?

W W2 przeprowadzane są wstępne testy EMC, w których skład wchodzi m.in.:

  • pomiar promieniowania pola bliskiego,
  • pomiar zaburzeń przewodzonych,
  • badania odporności na zmianę parametrów sieci zasilającej.

Pomiar promieniowania pola bliskiego

Przy tych badaniach wykorzystywane są dwie metody. Pierwsza polega na pomiarze pola bliskiego za pomocą skanera EMC, który bada płytki PCB lub niewielkie urządzenia. Takie stanowisko pomiarowe składa się ze skanera, aplikacji kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na komputerze i analizatora widma. Przy drugiej metodzie wykorzystuje się analizator widma razem z zestawem sond pola elektrycznego i magnetycznego. Obie te metody uzupełniają się nawzajem.

Aplikacja kontrolno-pomiarowa FarField Application rejestruje poziom zaburzeń przewodzonych, a rezultaty przeprowadzonego testu przedstawione są w postaci wykresu. W ten sposób można od razu stwierdzić, czy dopuszczalne limity zostały przekroczone, czy też nie. Oprogramowanie pozwala również wybrać zakres pomiarowy od 9 kHz do 30 MHz i wykonać pomiary z zastosowaniem detektora peaku.

Badania w W2 przeprowadza się przy użyciu sprzętu pomiarowego Skaner EMxpert. Z jego pomocą można wykonać badanie w zakresie częstotliwości od 150kHz do 4GHz z możliwością przeliczenia wyników testu pozyskanych w polu bliskim na pole dalekie (1m, 3m, 9m). Istnieje również możliwość wizualizacji badania w postaci pliku graficznego.

Pomiar zaburzeń przewodzonych

Do tego badania wykorzystuje się analizator widma, sieć sztuczką i aplikację kontrolno-pomiarową. Aplikacja ta rejestruje poziom zaburzeń przewodzonych, których wynik zapisywany jest w postaci wykresu. Dzięki temu można zaobserwować czy nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych norm limitów.

Co więcej,badanie wykonane jest zgodnie z normą, a aplikacja kontrolno-pomiarowa została zrealizowana przez inżynierów programistów pracujących w W2.

Badania odporności na zmianę parametrów sieci zasilającej

Na zmianę parametrów sieci bądź innego źródła zasilania mogą wpływać różne czynniki. W W2 do przeprowadzenia testów wykorzystywany jest zasilacz, przy którego użyciu możliwe jest zasymulowanie zmiany parametrów napięcia zasilającego w trybie DC, AC, AC + DC. Sprzęt umożliwia również sprawdzenie, co może się stać z testowanym urządzeniem w sytuacji, w której dojdzie do zaniku, zapadu lub wahań napięcia.

Badania uzupełniające urządzeń elektrycznych

Dodatkowo w W2 wykonywane są badania uzupełniające urządzeń elektrycznych. Wymienić tutaj można:

  • testy klimatyczne,
  • badania termowizyjne,
  • pomiary parametrów sygnałów elektrycznych i nieelektrycznych.

Testy klimatyczne

Badania w komorze klimatycznej pozwalają ocenić zdolność testowanego urządzenia do prawidłowej pracy również w ekstremalnych warunkach, np. w wysokiej lub niskiej temperaturze. Komora klimatyczna umożliwia przeprowadzenie badania w temperaturze od -40 stopni Celsjusza do +150 stopni Celsjusza, przy jednoczesnej zmianie wilgotności względnej od 30% do 95%. Podczas testów klimatycznych istnieje możliwość monitorowania parametrów badanego układu.

Badania termowizyjne

Do tego badania wykorzystuje się kamerę termowizyjną. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu możliwe jest monitorowanie zmian temperatury w czasie rzeczywistym, jak również zapisanie wyników badań w postaci zdjęcia, filmu lub wykresu. Z pomocą tego badania można dobrać odpowiedni układ chłodzenia, sprawdzić szerokość ścieżek w obwodzie drukowanym oraz ustalić, który element ewentualnie może ulec uszkodzeniu na skutek przegrzania.

Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych i nieelektrycznych

Badanie to może obejmować pomiary oscyloskopowe lub zaawansowane układy pomiarowe z wykorzystaniem kart pomiarowych, dedykowanych mierników oraz aplikacji kontrolno-pomiarowych, które mogą być przygotowane w środowisku LabView zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na stronę http://w2.bydgoszcz.pl/, by poznać całą ofertę firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj