Dla klientów bardzo ważna jest pewność, że dany produkt został wytworzony w zgodzie z wymaganiami obowiązujących norm. Potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi wymaganiami jest certyfikat wystawiony przez niezależną i akredytowaną jednostkę. Stosowną informację o wykonaniu badań i uzyskaniu certyfikatu dla swoich wyrobów producent zwykle umieszcza na opakowaniu. Certyfikacja może dotyczyć również samego procesu zarządzania w danym przedsiębiorstwie.

Kto jest upoważniony do wystawienia certyfikatu?

Jednostka wydająca certyfikaty musi posiadać akredytację zatwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji. Uprawnienia do wystawiania certyfikatu dotyczą określonych branż i norm, ponadto akredytacja określa jeszcze obszar geograficzny, w którym dana jednostka może prowadzić certyfikację. W przypadku urządzeń elektrycznych i oświetlenia można skontaktować się z Centrum Badań i Certyfikacji Predom, które spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i prowadzi certyfikację w szerokim zakresie.

Jak przebiega certyfikacja systemów zarządzania?

Po złożeniu zamówienia na przeprowadzenie procesu certyfikacji klient otrzymuje wykaz kryteriów oceny. Jego obowiązkiem jest przygotowanie stosownej dokumentacji opisującej działanie systemu. W trakcie audytu przeprowadzana jest weryfikacja dokumentów, urządzeń i systemów zarządzania wg. procedur wyznaczanych przez stosowne normy. Jeśli w działalności przedsiębiorstwa są jakieś obszary, które nie pokrywają się z wymogami norm, klient stosowny wykaz niezgodności.

Podczas kolejnego audytu jednostka certyfikująca sprawdza, czy wprowadzono wymagane zmiany w systemie zarządzania oraz czy udoskonalone procesy spełniają założenia normy. Podczas tej fazy audytu sprawdza się już nie tylko samą dokumentację, ale też dokonuje badań, które mają określić zgodność procesów z obowiązującymi wymogami. W dużych zakładach audyt może zająć nawet kilkanaście dni i angażować większy zespół audytorów, w mniejszych firmach trwa to znacznie krócej, ale w obu przypadkach na koniec sporządzany jest raport podsumowujący.

Czy audyt zawsze kończy się przyznaniem certyfikatu?

Od końcowego raportu zależy decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Zdarza się, że audyt wypada niepomyślnie – podczas wizyty w firmie wykryto niezgodności, co oznacza, że system zarządzania nie spełnia wymagań normy. Jeśli klient w wyznaczonym czasie nie wprowadzi zalecanych poprawek, decyzja o odmowie wydania certyfikatu zostanie podtrzymana. Co jednak ważne, otrzymanie certyfikatu wyrobu nie jest ostatnim etapem. Certyfikat posiada ważność przez określony czas i niezbędne jest cykliczne jego odnawianie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj