Normy IPC to międzynarodowe standardy produkcji, montażu oraz weryfikacji jakości zespołów elektronicznych, powszechnie uznawane przez wiodących producentów elektroniki za uniwersalne i wiarygodne źródło najnowszej wiedzy technicznej. Z uwagi na dużą dynamikę zmian zachodzących w branży elektronicznej, wszystkie normy IPC są regularnie aktualizowane, rozwijane i wzbogacane o nowe informacje, co sprawia, że zawsze spełniają bieżące wymogi rynku.

Certyfikacja IPC – na czym polega?

Certyfikacja IPC to formalne, obiektywne potwierdzenie posiadania przez konkretną osobę aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie danej normy IPC. Każdy certyfikat jest imienny i wydawany jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu egzaminacyjnego, przy czym zależnie od wybranego profilu szkolenia możliwe jest uzyskanie certyfikatu Specjalisty IPC bądź Trenera IPC. Co istotne, aby certyfikat IPC był honorowany międzynarodowo, szkolenie i certyfikacja IPC musi zostać przeprowadzona przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC.

Specjalista IPC

Certyfikat Specjalisty IPC może uzyskać każda osoba, która z pozytywnym wynikiem zaliczy egzamin certyfikacyjny dotyczący danej normy IPC. Specjalistami IPC zostają najczęściej operatorzy, technicy procesu bądź menedżerowie potrzebujący zdobyć doświadczenie w zakresie najlepszych praktyk branżowych związanych z normą, której dotyczyło szkolenie IPC. Specjalista IPC zdobywa międzynarodowo honorowany certyfikat na 2 lata, a po tym okresie wymagana jest recertyfikacja w celu utrzymania ciągłości uprawnień.

Trener IPC

Szkolenia IPC dla Trenerów są prowadzone dla tych pracowników danej firmy, którzy później będą samodzielnie szkolić Specjalistów IPC w zakresie wybranych norm IPC. Uprawnienia Trenera IPC zdobywa każdy uczestnik takiego szkolenia, który pozytywnie zaliczy test egzaminacyjny, a sam certyfikat jest ważny przez 2 lata od daty uzyskania. Po tym czasie niezbędna jest recertyfikacja. Więcej informacji dostępnych na stronie PB Training: https://pbtraining.com.pl/pl/szkolenia/szkolenia-ipc

Certyfikacja IPC – najważniejsze korzyści

Stosowanie obowiązujących standardów IPC pozwala poprawić efektywność pracy w danej firmie i jakość wytwarzanej elektroniki, to jednak nie jedyne zalety certyfikacji IPC. Jedną z podstawowych korzyści z wdrożenia norm IPC w danej firmie jest ujednolicenie i uspójnienie wszystkich procesów produkcyjnych danego produktu, od fazy projektowej po montaż. Kolejną niekwestionowaną korzyścią, jaką daje certyfikacja IPC, jest zgodność wytwarzanych zespołów elektronicznych z międzynarodowymi standardami IPC, co przekłada się na pewność, że produkowana elektronika spełnia wszystkie kryteria jakościowe wykorzystywane przez innych światowych producentów i odbiorców stosujących normy IPC. To z kolei oznacza zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki możliwości dotarcia na większą liczbę rynków, szczególnie międzynarodowych.

Certyfikacja IPC to także szereg korzyści dla pracowników: przede wszystkim zyskują oni możliwość zapoznania się z najnowszymi standardami i normami stosowanymi w produkcji elektroniki przez najbardziej uznanych światowych producentów. Aktualna, rzetelna i gruntowna wiedza przekazywana w trakcie szkolenia IPC stanowi bezcenny kapitał, a dobra znajomość i zrozumienie poszczególnych zagadnień z zakresu wybranej normy pozwala każdemu elektronikowi wykonywać swoje obowiązki zawodowe zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Certyfikat IPC jest także potwierdzeniem kompetencji zawodowych danego pracownika.

PB Training – zdobądź certyfikat IPC u akredytowanego partnera IPC

PB Training jest wydzieloną wewnętrzną strukturą PB Technik, renomowanego dostawcy najnowocześniejszych rozwiązań i produktów dla producentów z szeroko rozumianej branży elektronicznej. Wszystkie szkolenia z oferty PB Training są prowadzone w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC, należącym do PB Technik. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce, a szkolenia IPC mogą być w nim prowadzone dla grup liczących od kilku do 15 osób. Szkolenia mogą być też prowadzone przez specjalistów PB Training bezpośrednio w siedzibie klienta lub w dowolnej innej lokalizacji pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do przeprowadzenia danego szkolenia zgodnie ze standardami IPC.

Więcej informacji o możliwości zdobycia certyfikatu IPC w zakresie poszczególnych norm można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej PB Training pod adresem https://pbtraining.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj