Rezystancja to jeden z kluczowych parametrów opisujących właściwości każdego kabla elektrycznego. Jej poziom pozwala dowiedzieć się, jak silny jest wpływ przewodu zarówno na natężenie prądu, jak i na jego napięcie. Innymi słowy, rezystancja ma bezpośredni wpływ na właściwości użytkowe kabla, a tym samym na jego zastosowanie.

Czym jest rezystancja?

Jak informują nas specjaliści z firmy BITNER; Jest to opór, jaki materiał stawia zjawiskom elektrycznym. Przepływające przez kable ładunki przemieszczają się w określonym tempie oraz mają określoną energię. Mowa oczywiście o natężeniu prądu oraz o jego napięciu. Jednak przemieszczając się przez atomy przewodu elektrycznego, ładunki tracą swoją prędkość, a energia ulega rozproszeniu. Im większe spowolnienie i wyższa utrata energii przez przepływające ładunki, tym wyższy poziom rezystancji.

Opór właściwy, czyli rezystywność

Żeby odpowiedzieć, co wpływa na poziom rezystancji, należy opowiedzieć o oporze właściwym, czyli o rezystywności. Każdy materiał, zarówno izolator, jak i przewodnik ma określony poziom rezystywności. Jest to wskaźnik, który jest wypadkową szeregu cech materiału mających wpływ na przepływ ładunków elektrycznych.

Oznacza to, że na poziom oporu właściwego wpływa m.in. układ i wielkość atomów w materiale, czy też ilość znajdujących się w nim wolnych elektronów oraz cały zestaw innych, równie istotnych cech. Na podstawie tych cech powstała tabela rezystywności pokazująca, które materiały najlepiej przewodzą energię elektryczną. Im niższy poziom rezystywności, tym większa łatwość, z jaką ładunki będą przepływać przez materiał. Jak to się łączy z rezystancją?

Wpływ przekroju i długości kabla na rezystancję

Rezystancja materiału, z którego został stworzony przewód, nie pozwala dokładnie określić, jak i z jakim oporem spotkają się ładunki elektryczne w przewodzie. Oprócz materiału istotny jest przekrój oraz długość kabla!. Jeżeli chodzi o długość przewodu, to im jest ona wyższa, tym więcej atomów musi pokonać ładunek.

Oznacza to, że straci on więcej na prędkości i energii (natężeniu i napięciu). Innymi słowy, kabel zrobiony z tego samego surowca o długości 10 metrów będzie miał niższą rezystancję, niż ten o długości 100 metrów. Z kolei im grubszy jest kabel, tym więcej atomów może się przemieszczać równocześnie. W uproszczeniu większa grubość kabla doprowadzi do zmniejszenia się jego rezystancji.

Jak mierzyć rezystancję?

Często zdarza się, że poziom rezystancji w obwodzie rośnie wraz z czasem. Może to być wynik m.in. zużycia materiału. Żeby zmierzyć poziom rezystancji, należy użyć multimetr cyfrowy.

Nie istnieje izolator idealny

Na koniec warto zwrócić uwagę, że każdy materiał przewodzi prąd elektryczny. Dotyczy to nawet najlepszych izolatorów jak szkło oraz srebro. Jednak ich poziom rezystancji jest tak wysoki, że zachodzące w nich zjawiska elektryczne nie są łatwe do zaobserwowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj